Tijdens de laatste algemene ledenvergadering was een bijzondere gast aanwezig. Vele leden van RCH-Pinguins kennen hem al heel lang. Vanwege Covid-19 was de ALV niet in de kantine zoals gebruikelijk maar was door Marit Hartog de ledenvergadering digitaal voorbereidt met Teams. Toch konden we op deze manier Dick Mulder een beetje in het zonnetje  zetten en aandacht geven die hij zo verdiend. Want 75 jaar lid van de vereniging. Dat mag natuurlijk niet ongemerkt voorbijgaan.  De volgende tekst heeft Dick ons gestuurd om met iedereen te delen op de website.

Vanavond heb ik de ALV digitaal bezocht.
Ik dank onze voorzitter hartelijk voor de woorden, die hij i.v.m. mijn 75-jarig lidmaatschap tot mij richtte.
Het doet je dan goed om te horen, dat niet alleen het lange lidmaatschap maar ook het vele werk, dat als bestuurslid werd verricht gewaardeerd wordt.
Ik had het bovenstaande wel op de vergadering willen zeggen, maar het onbekend zijn met digitaal vergaderen heeft mij parten gespeeld.
Overigens was het een voorrecht om de vergadering bij te wonen, dankzij de bijles van Marit over het digitaal vergaderen.
Wat een verandering: van mijn beginjaren waar de met de geschreven notulen in een boek die op de ALV werden voorgelezen tot digitaal vergaderen nu. 
Dat we die ontwikkeling hebben mogen meemaken. Geweldig!

Ook was het een verrassing dat wij vandaag een bloemenhulde van de vereniging mochten ontvangen.

Hartelijk bedankt, Dick Mulder