Als bestuur spreken wij de hoop uit dat dit bericht iedereen in gezondheid bereikt.  

Het zijn bijzondere tijden: we mogen nog niet bij elkaar komen. 

Maar uitstellen van de ALV kunnen we niet: er moeten belangrijke besluiten worden genomen voor de continuïteit/groei van onze club (zie agenda). 

Daarom wordt de vergadering nu digitaal gehouden op:  

Dinsdag  2 maart vanaf 20.00 uur Algemene Leden Vergadering RCH-Pinguins. 

Wil je deelnemen aan de ALV? Mail dit dan aan: ledenvergadering@rch-pinguins.nl

Je ontvangt dan een mail met de link om aan de digitale ALV deel te nemen. 

Indien je een machtiging wilt afgeven, kan dit ook in een mailbericht naar dit mailadres. 

Voor leden tot 16 jaar kan een wettelijk vertegenwoordiger aan de ALV  deelnemen en stemmen. 

We hopen dat veel leden gebruik zullen maken om op deze manier deel te nemen aan de ledenvergadering. Maak gebruik van je stem! 

Heb je de uitnodiging met de stukken niet via de mail (kijk ook even je SPAM-box na) ontvangen?

Mail dit dan aan: secretaris@rch-pinguins.nl.