Met 15 verenigingen uit de Metropoolregio Amsterdam gaan we de komende 2 jaar in het mooie traject Rabo ClubSupport Verenigingsondersteuning #rabobank
In het Olympisch Stadion was afgelopen woensdagavond de Kick Of. Samen met NOC*NSF en onze trajectbegeleiders gaan we ondersteunen en begeleiden met de hulpvraag van deze clubs. Op allerlei gebied. Denk aan verduurzaming van de accomodatie, het werven van leden/vrijwilligers of een gezondere club (zowel financieel als de kantine). Ik kijk terug op een bijzondere bijeenkomst met heel veel energie en enthousiasme van de deelnemers. Lees ver op: https://www.linkedin.com/posts/ron-leegwater-1b6a3420_rabobank-activity-6981231475136339968-se_q?utm_source=share&utm_medium=member_ios