Beste leden,
 
Als bestuur laten wij jullie weten dat de bijzondere algemene ledenvergadering op
dinsdag  20 september niet door kan gaan.
Deze wordt verplaatst naar:

donderdag 6 oktober vanaf 20.00 uur                             
Bijzondere Algemene Leden Vergadering RCH-Pinguins.

We zien jullie graag allemaal in ons clubhuis.
Indien je er niet bij kan zijn maar wel je stem wilt uitbrengen, kan dit door een ander lid een schriftelijke machtiging te geven. Dit lid mag in totaal maximaal 2 stemmen uitbrengen.
Voor leden tot 16 jaar kan een wettelijk vertegenwoordiger aan de ALV  deelnemen en stemmen.
Voor degene die al had laten weten dat hij/zij op dinsdag 20 september niet aanwezig kon zijn: laat me svp opnieuw weten las je ook op de nieuwe datum niet mee kan doen.
We hopen dat veel leden zullen deelnemen aan de ledenvergadering.
Maak gebruik van je stem!
Er staan belangrijke beslissingen te nemen voor ons als leden, die bepalend zijn voor de toekomst van onze vereniging!
 
Het bestuur van RCH-Pinguins heeft de wens om te verjongen en ziet graag deelname van actieve leden in het bestuur. Er zijn diverse plaatsen vacant.
Wil je meer daar meer van weten, of eens meekijken in het bestuur hoe het er daar aan toegaat?
Heb je belangstelling voor een stage of ervaringsplek in het bestuur (handig om je portfolio op te bouwen als je studeert)?
Meld je bij: secretaris@rch-pinguins.nl .
  
Anita van Duin
Secretaris Bestuur RCH-Pinguins
 
NB: de agenda blijft ongewijzigd op BALV 6 oktober 2022 ontvang je opnieuw in de mail.
Geen mail ontvangen? Dan is waarschijnlijk je mailadres veranderd de afgelopen tijd en niet doorgekomen in de ledenadministratie.
Stuur dan een mail aan: secretaris@rch-pinguins.nl