Onze vereniging is genomineerd voor de vrijwilligersprijs in de gemeente Heemstede als improviserend bestuur van het jaar! 
Dit is mede dankzij de bijzondere acties van Jeremy en Tessa met de jeugd en Ties met alle bouw- en verbouw-activiteiten.
De prijsuitreiking is zaterdag 27 nov. waar 1 vertegenwoordiger van ons bestuur bij mag zijn.

De hele voordracht:

Bedankt voor de uitnodiging om nu eens het bestuur voor te dragen voor de nominatie vrijwilliger van het jaar.

Het voelt een beetje raar om dit als bestuurslid te doen maar ik wil toch graag een poging doen om ons bestuur voor te dragen.
De corona-tijd heeft een grote slag geslagen in ons verenigingsleven.
Naast financiële consequenties (negatief) heeft het ook veel activiteiten en ontmoetingen op onze club onmogelijk gemaakt of beperkt.
Voor ons als bestuur is het constant balanceren tussen wat veilig en verantwoord is en de wensen om elkaar weer tegen te komen en weer tot activiteiten te komen. 
Het vraagt veel improvisatievermogen, alertheid en snel schakelen om de kansen die er zijn te benutten.

Ook de uitdaging om de ledenvergaderingen nu eens digitaal te houden zijn we aangegaan. Met hulp aan leden die digitaal minder vaardig waren een succes: meer leden die actief deelnamen aan de vergaderingen!

De praktische vraagstukken waren vaak: hoe passen we de maatregelen toe en hoe krijgen we dit voor iedereen begrijpelijk en uitvoerbaar. 
Ik kan niet anders zeggen maar iedereen stond gelijk op om zaken te regelen zodra dat kon.
Maar dat zal in andere verenigingen niet veel anders zijn geweest.

Er zijn een paar bijzondere acties geweest die ik apart wil benoemen die (mede) dankzij onze kersverse jonge bestuursleden (benoemd in feb. 2021) zijn opgepakt:

 • Zodra kinderen konden sporten buiten hebben we alle jonge kinderen van Heemstede via flyeren en de contacten op de basisscholen in Heemstede uitgenodigd om bij ons te komen trainen en zo op een speelse wijze kennis te maken met honk-/softbal. Dat leverde bij de eerste training al meteen 70 aanmeldingen van kinderen tussen de 4-8 jaar oud op! En dat in een periode dat onze eigen competitie zelf nog niet kon starten! Er is een hele enthousiaste ploeg van spelende leden verzameld die de hele zomer door vrijblijvend met deze kinderen is gaan trainen. Een paar van hen overweegt nu ook een officiële opleiding tot trainer/coach te gaan volgen. Er is creatief omgegaan met de vraag of je nu meteen lid moet zijn of niet, en er is een strippenkaart geïntroduceerd waar gretig gebruik van is gemaakt tot men zeker wist dat je graag lid wilde worden.
 • Nu er een vaste ploeg kinderen over bleef die steeds kwamen trainen zijn er na de zomervakantie alsnog 2 beeballteams ingeschreven en die hebben de laatste periode nog competitie gespeeld.
 • Kortom: 
 • – het enthousiasme en de energie die er nodig is geweest om de hele boel op te zetten
 • – het resultaat: vele kinderen aan het trainen buiten, twee nieuwe jeugdteams die bij ons competitie spelen, enthousiast kader om deze jeugd te begeleiden
 • Is dankzij Jeremy van den Berg en Tessa van der Zee voor elkaar gekomen 
 • De periode waar we niet konden sporten met elkaar is ook zinvol gebruikt om met het achterstallig onderhoud aan de slag te gaan en de faciliteiten binnen onze vereniging te verbeteren. Drijvende motor hierbij is Ties v.d. Beeke. Hij wist steeds bij ieder project een groep enthousiast te maken om mee te helpen. Hield overzicht op de planning en acties. En was zelf ook bijna bij alles te vinden in het clubhuis en op /om de velden.
 • De projecten die mede door zijn initiatief zijn gerealiseerd:
 • – een nieuwe ruime slagkooi gebouwd
 • – de keuken gerenoveerd naar onze wensen om tot een “gezonde kantine” te komen
 • (Ook de burgemeester heeft meegeholpen tijdens NL-doet)
 • – het lekkende dak gerenoveerd
 • – afvalverwijdering gemoderniseerd zodat er minder mankracht voor nodig is
 • – en dan nog een hele lijst aan kleinere klussen
 • En dan nog als laatste een hele mooie sportieve prestatie: ons Honkbal Heren 1 team is gepromoveerd naar de hoofdklasse! Dat is wellicht vooral aan het team en hun begeleiding te danken. Maar de positieve sfeer op de club zal zeker een bijdrage hebben geleverd. Toch mooi dat we die positiviteit als vereniging hebben weten vast te houden in dit corona-jaar zonder feesten en toernooien…