Vorige keer hebben wij jullie al een klein inkijkje gegeven in de verdiensten van Dick Mulder, maar het is zoveel meer. Lees nu het volledige verhaal.

Honkbal carrière

Dick Mulder heeft jarenlang gehonkbald bij RCH. Het begon al vroeg met succes. Zijn juniorenteam werd 2 jaar achtereenvolgens kampioen van Nederland. Daarna volgende uiteraard het eerste honkbalteam. Waar hij jaren heeft gespeeld en uiteindelijk zelfs coach is geworden. Ook is hij later trainer geworden van ons bekende 4e negental Wildcats.

Jeugdtrainingen & Spelregelavonden

Daarnaast heeft Dick niet stil gezeten. Hij heeft jeugdtrainingen verzorgd en er werden bij hem thuis spelregelavonden gehouden. Dit alles met medewerking van gerenommeerde bondsscheidsrechters. Menig toenmalig jeugdlid zal deze avonden zich herinneren. Ook is Dick lange tijd de organisator van het Adri Blokker juniorentoernooi geweest. Dit was het grootste toernooi in Nederland met op zijn hoogtepunt 29 teams.

Bestuurslid

Dick is maar liefst 29 jaar bestuurslid van onze vereniging geweest. Als lid van het bestuur, secretaris, voorzitter/secretaris en voorzitter. Hij was o.a. de initiatiefnemer en verantwoordelijke man bij de aanleg van een officieel honkbalveld en realisatie van onze eerste kantine. Na ingebruikname is hij voorzitter van de kantinecommissie geworden. Hij regelde daarvoor alles. Denk aan op maandag het opnemen van de gewenste inkopen, op dinsdag ging zijn echtgenote naar de Ven en Vijzelaar en bracht zij de spullen naar de kantine.

Toen Dick als voorzitter wilde stoppen was dat een behoorlijk schrikken voor iedereen. Dick wilde in de weekenden wel wat anders gaan doen. Het overige bestuur wilde uiteraard dat hij nog bleef helpen doordeweeks. Het kwam er dus op neer dat Dick betrokken is gebleven en hij alle bijzondere gebeurtenissen aanwezig was.

KNBSB

Ook bij de bond was Dick betrokken. Gedurende 29 jaar heeft hij bondsvergaderingen bezocht als eerst afgevraagde van onze vereniging. Daarna als vertegenwoordiger van de hoofd- en eerste klasses en tenslotte als vertegenwoordiger van Rayon Haarlem. Hij is ook voorzitter van de jeugdcommissie van Rayon Haarlem geweest. Hiervoor heeft hij ook het Rayon Onderscheidingsteken toegekend gekregen.

Nog een paar leuke wetenswaardigheden

Dick was de gesprekspartner met onze grote sponsor Cementbouw. Deze sponsor heeft het maar liefst 25 jaar volgehouden. In de honkbal en softbal wereld was RCH-Cementbouw een groot begrip.

Ook Dick zijn vrouw zette zich graag in voor de vereniging. Zij heeft samen met de dames Stigter en mevrouw Caspers de honkablpakken van het eerste team gewassen.

Lid van verdiensten en erelid

Gedurende Dick zijn lidmaatschap werd hij achtereenvolgens benoemd tot lid van verdienste en erelid. En volkomen terecht!