ALV 2018

Zoals elk jaar legt het bestuur van RCH-Pinguïns in de Algemene Ledenvergadering verantwoording af voor het in het afgelopen jaar gevoerde beleid en worden de voornemens voor het nieuwe jaar (inclusief de begroting) gepresenteerd.

 

Wij roepen alle leden op hun betrokkenheid te tonen door de Jaarvergadering bij te wonen op dinsdag 13 februari 2018 om 20:00 uur in De Kuil. Van de agenda van de A.L.V. kunt u kennis nemen door hier te klikken.

 

Op de vergadering zullen voldoende exemplaren van de jaarstukken voor de leden klaar liggen. Maar als u reeds van tevoren kennis wilt nemen van de inhoud stuurt u dan een mailtje naar secretaris@rch-pinguins.nl en u krijgt de stukken digitaal toegezonden.

Overlijdensbericht Sjouke Terpstra

Verslagen en verdrietig moeten wij melden dat onze voormalige voorzitter en toegewijd lid Sjouke Terpstra onverwachts is overleden. Namens de vereniging wensen wij alle nabestaanden veel sterkte met dit enorme verlies.

 

Nieuwjaarswens en nieuwjaarsborrel

Het bestuur wenst al haar leden, vrijwilligers, sponsoren en leden van de club van 100 prettige feestdagen en een gezond en sportief 2018.Klik hier voor de mededeling over de nieuwjaarsborrel.

Nominaties sportgala

De nominaties van het sportgala zijn te vinden op deze link

Bierproeverij

Meisjes pupillen softbal kampioen

MEISJES PUPILLEN SOFTBAL KAMPIOEN !!!

 

Zaterdag 30 september is ons combinatie team kampioen geworden van de 2e klasse A (2e deel).

In september 2016 kwam Sjoerd Claassen met het initiatief om het meisjes jeugd softbal opnieuw leven in te blazen. Samen met Vennep Flyers is een nieuw team opgericht onder de naam FLYING PINGUINS. Na veel trainings arbeid begon het team in april aan haar eerste competitie onder leiding van Sjoerd, Guido en Victor in een nieuw uniform. Aan het eind van het eerste deel, worden ze vierde maar met veruit de meest gescoorde runs, 196 in 8 wedstrijden! In het tweede deel van de competitie zet het succes door met uiteindelijk het kampioenschap als resultaat. Meisjes en begeleidingsstaf; van harte gefeliciteerd met dit mooie resultaat!!!

Honkbal heren 1 speelt laatste wedstrijd aanstaande dinsdag

De afgelaste wedstrijd van Honkbal heren 1 van zaterdag 16 september wordt aanstaande dinsdag, 3 oktober ingehaald. Dit zal tevens de laatste wedstrijd zijn van Honkbal heren 1.

Wedstrijd Honkbal heren 1 - Euro Stars afgelast

De wedstrijd Honkbal heren 1 - Euro Stars die gespeeld zou worden op 09-09-2017 14:00 uur is afgelast. De wedstrijd zal opnieuw ingepland worden.

Kan de Honkbalbond het nóg gekker maken? Ja, dat kan!

Weinig later dan het online gaan van “De veranderlijke regels van de Honkbalbond” werd RCH-Pinguïns “verrast” met een afschrift van de brief aan S.C. Neptunus, waarin de aan Tridents opgelegde sancties wegens het onrechtmatig meespelen van de heer R.J.G. Coran in een wedstrijd tegen RCH-Pinguïns worden vernietigd. (de volledige tekst vindt u hier). Als voornaamste overweging wordt aangevoerd dat de op 15 mei aangekondigde reglementswijziging niet met onmiddellijke ingang had moeten worden doorgevoerd, wat midden in het seizoen op zich al curieus is, maar met terugwerkende kracht tot aanvang van het seizoen 2017.

Het Bondsbestuur betreurt ten zeerste de door Competitiezaken gemaakte fout en zal de zaak met de betrokken medewerkers evalueren (!). Wij geven het Bondsbestuur bij het bepalen van de sancties tegen deze (bezoldigde) medewerkers in overweging een vergelijking te maken met de snoeiharde straffen, die uitgesproken worden tegen verenigingen wegens een administratief verzuim, gemaakt door onbezoldigde vrijwilligers.

 

Maar er is meer. Ook nu naar het oordeel van het Bondsbestuur de heer Coran vanaf het begin van de competitie speelgerechtigd was, onbeantwoord blijft de vraag waarom deze speler pas vanaf 5 mei op het roster van Tridents is opgenomen. In alle daaraan voorafgaande wedstrijden, waarin de heer Coran heeft meegedaan, was hij dus ongerechtigd op dezelfde gronden als waarop RCH-Pinguïns bestraft werd wegens het ontbreken op het roster van de op zichzelf beschouwd tot spelen gerechtigde Lex Leijenaar.

 

Het gelijkheidsbeginsel wordt hier met voeten getreden. Let wel, wij pleiten er niet voor Tridents alsnog te bestraffen, maar wel om de coulance die jegens die club in acht is genomen ook op RCH-Pinguïns toe te passen, hetgeen inhoudt dat de 2 strafpunten wegens het meespelen van Lex Leijenaar tegen Euro Stars ons worden kwijtgescholden, in welk geval wij ons alsnog plaatsen voor de promotie/ degradatiecompetitie naar de Hoofdklasse.

 

Het bestuur van RCH-Pinguïns heeft het bestuur van de KNBSB inmiddels bericht dat het in beraad is over juridische vervolgstappen.

 

De veranderlijke regels van de Honkbalbond

 

Tot 15 mei 2017 hanteerde de KNBSB de regel dat een speler bij verandering van vereniging tussen 1 november van het voorafgaande jaar en 15 juni alleen gerechtigd was tot het spelen in een topsportcompetitie van zijn nieuwe club als hij dat ook gedaan had in de vereniging waar hij vandaan kwam en de overschrijving vergezeld ging van een goedkeurende verklaring van beide clubs. Dat hield dus in dat een speler uit een breedtesportcompetitie alleen maar sportieve promotie kon maken als hij vóór 1 november overgeschreven was.

 

Is het op zich al een vreemde regel dat topsportteams zich tussen 01-11 en 15-06 alleen maar mogen versterken met “topsporters” en niet met “breedtesporters”, nog vreemder wordt het wanneer de Bond bij monde van Gijs Selderijk in een mail van 15 mei 2017 bepaalt dat met onmiddellijke ingang de betreffende breedtesporter tóch mag uitkomen op topsportniveau als in de vereniging waar hij vandaan komt topsport wordt bedreven!

 

Met andere woorden, een speler die uitkomt in het 5e team van een hoofd- of overgangsklasseclub en bij wijze van spreken nooit hoger heeft gespeeld, mag verhuizen naar de topsport, maar een speler uit het 1e team van een club uit de 1e klasse mag dat niet!

 

Dat de wijziging per 15 mei 2017 prettig was voor Neptunus Tridents die een na 1 november 2016 uit de breedtesport overgeschreven speler in hun 1e team liet uitkomen, een en ander doet niets af aan het feit dat de bewuste speler onder de regelgeving van voor 15 mei ongerechtigd uitkwam in een aantal wedstrijden, waaronder die tegen RCH-Pinguïns en Onze Gezellen. Erg vervelend voor Tridents, maar zoals iedere Nederlander geacht wordt de wet te kennen, zo dient elke vereniging de competitiebepalingen te kennen, hoe onbegrijpelijk die ook zijn. RCH-Pinguïns heeft dat aan den lijve ondervonden, net als eerder deze competitie Orioles en UVV. Tridents ondervindt dat nu, maar legt zich er niet bij neer en gaat in beroep bij het Bondsbestuur.

 

Wij wensen het Bondsbestuur veel wijsheid indachtig het uitgangspunt dat iedereen gelijk is voor de wet.

 

Klik hier om meer nieuwsberichten in te laden